Меню

Изделия колбасные полукопченые мусульманские. Колбаса полукопченая Сервелат мусульманский / 10.13.14

Наименование продукцииИзделия колбасные полукопченые мусульманские выпускаемые в охлажденном виде предназначены для непосредственного употребления в пищу, реализации в торговой сети и использования на объектах общественного питания. Внешний вид: поверхность батона чистая, сухая, без пятен, слипов, повреждений оболочки, наплывов фарша. Консистенция: упругая. Вкус и запах: в меру соленый, с ароматом пряностей и чеснока. Форма, размер и вязка батонов: Батоны прямые или слегка изогнутые, длиной до 50см, с одной поперечной перевязкой на верхнем конце батона
Дата активацииЖартылай-ысталған мұсылмандық шұжық өнімдері салқындатылған жағдайда, тікелей тұтынуға, сауда желісінде сатылуға және қоғамдық тамақтану орындарында тағамдық мақсаттарда қолданылады. Сыртқы түрі: қабықшасы зақымданбаған, беті құрғақ және таза, Тартылған еттің ағындыларынсыз, жабыспаларсыз. Консистенциясы: шымырлы. Иісі мен дәмі: татымды, хош иісімен және сарымсақ иісімен. Пішіні, өлшемі және батонның байлануы: тік немесе сәл иілген батондар, ұзындығы 50см дейін
Жартылай ысталған мұсылмандық шұжық өнімдері. "Сервелат мұсылмандық" жартылай ысталған шұжығы
Создатель10.13.14
Код продукции по КП ВЭД (на уровне 6 знаков)Технология производства состоит из следующих последовательных стадий: подготовка сырья, обвалка, жиловка, подготовка пряностей, приготовление фарша, подготовка оболочек, наполнение оболочек фаршем, вязка батонов, термическая обработка, копчение, сушка, охлаждение, контроль качества готовой продукции, упаковка, маркировка, транспортировка, хранение.
Код МКСШұжықтардың технологиясы: ұшаларды өңдеу, сіңірін алу, етті бірінші рет майдалау; рецептура бойынша тұз, дәмдеуіштер, қоспалар енгізу; қиманы бабына келтіру; қабықтарды толтыру; батондардың отыруы және пісіру; суыту, ыстау және кептіру; таңбалау, тасымалдау, сақтау
Өнімді өндіру кезінде пайдаланылатын технологияСТ ИП 750424302077-01-2018
Условное обозначение нормативного документа по стандартизации, категория01.11.2018 03:00:00
Условное обозначение нормативного документа по стандартизацииСТ ИП
Срок действия нормативного документа по стандартизации, (если продукция производится по ТУ) c01.11.2021 03:00:00
Срок действия нормативного документа по стандартизации, (если продукция производится по ТУ) поИП Каз "ПрофЛес"
Наименования держателя подлинника СТО (в случае если продукция производится по СТО)ЖК Каз "ПрофЛес"
ҰСТ түпнұсқасын ұстаушының атауыг.Тараз, улица Яковлева, дом 17
Адрес держателя подлинника СТОТараз қаласы, Яковлев көшесі, 17 үй
ҰСТ түпнұсқасын ұстаушының мекенжайы8 (747) 777 0007
Телефон/факс держателя подлинника СТО-
Номер и дата выдачи сертификата соответствия / декларации о соответствии продукции
Дата выдачи сертификата соответствия01.11.2018
Идентификационный код
сервелат

Возврат к списку